Pages

Followers

Pandangan Islam Terhadap Imunisasi Campak, Tibi, Batuk Kokol, Dipteria, Tetanus dan Polio

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan

Bagi Hal Ehwal Agama Islam kali ke - 24Tarikh : 5-6 Jun 1989

Keputusan Muzakarah :

( i ) Program imunisasi campak, tibi, batuk kokol, dipteria, tetanus dan polio adalah harus di segi syarak.

Ketagori :Artikel

No comments:

Post a Comment